"Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw" - Nicola Tesla (1856-1943)

Oferujemy pełen zakres usług projektowych i doradczych w energetyce, m.in w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii: elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, ogniwa PV, pompy ciepła, elektrownie geotermalne i inne:

- Koncepcje zamiany ogrzewania z wykorzystaniem OŹE, termomodernizacje, obniżenie kosztów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej, indywidualnych, przemysłowych,

- Audyty energetyczne i remontowe, swiadectwa energetyczne, 
plany gospodarki niskoemisyjnej, strategie rozwoju (efektywność energetyczna, OZE),

- Projekty, nadzór autorski i inwestorski,

- Optymalizacja źródeł finansowania inwestycji,

- Zarządzanie i rozwój od fazy wstępnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i do ukończenia budowy urządzeń OZE, w tym farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych (PV);

- Zarządzanie projektami w trakcie realizacji od fazy projektowej do ukończenia budowy,

- Zarządzanie projektami w trakcie realizacji przez inwestora,

- Pozyskiwanie i proponowanie nowych lokalizacji,

- Techniczne i prawne due diligence dokumentacji, m.in dla projektów farm wiatrowych, farm słonecznych,

- Świadczenie usług doradczych dla gmin w zakresie pomocy w prowadzeniu procedur planistycznych w zakresie inwestycji OZE,

- Prowadzenie procedur administracyjno prawnych w porozumieniu z władzami lokalnymi,

- Analizowanie przydatności terenów pod przyszłe lokalizacje farmwiatrowych, słonecznych dla gmin i inwestorów.

Współpracujemy z wiodącymi producentami urządzeń energetycznych oraz czołowymi ośrodkami naukowo-badawczymi (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Zapewniamy dobór optymalnych rozwiązań energetycznych oraz najnowocześniejszych urządzeń. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt.