"Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw" - Nicola Tesla (1856-1943)

Działamy od roku 2010. Realizujemy przedsięwzięcia poprawiające efektywność wykorzystania energii, m.in poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OŹE) i innowacyjnych technologii energetycznych.

Stosujemy najnowsze rozwiązania poprawiające wykorzystanie energii w budynkach, sieciach, technologiach przemysłowych.

Właściciel firmy, dr inż. Tomasz Fiszer jest audytorem energetycznym oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu audytów energetycznych
i bilansów cieplnych, audytor koordynujący i weryfikator ponad 140 prac z zakresu audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, analiz i opracowań zawierających ocenę jakości energetycznej budynków, źródeł, sieci cieplnych, technologii oraz zasad planowania energetycznego w przedsiębiorstwach i gminach  - audyty efektywności energetycznej, audyty przedsiębiorstw, systemy zarządzania energią wg. normy ISO 50001, sporządzenie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa - źródła odnawialne i konwencjonalne.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1999) - Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej – kierunek Energetyka. W roku 2007 uzyskał tytuł doktor nauk technicznych, praca doktorska obroniona  na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z zakresu inżynierii materiałowej – optymalizacja laserowej obróbki metali.