"Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw" - Nicola Tesla (1856-1943)

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki użytkownik wyraził zgodę.

Prosimy pamiętać, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Zapewniamy, że firma Doradztwo Energetyczne Trade-Off przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że  operatorem strony internetowej oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradztwo Energetyczne Trade-Off, ul. Szaserów 15, 30-298 Kraków (NIP: 796-222-53-61), dane kontaktowe jak powyżej, adres e-mail: info@trade-off.com.pl

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym  info@trade-off.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- w celu przesyłania informacji z wydarzeń związanych z działalnością Doradztwo Energetyczne Trade-Off oraz oferowanych usług.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej

Każdy z Państwa ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Doradztwo Energetyczne Trade-Off Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.